נזקי טבע

כבר לא גשמי ברכה: תנודות האקלים מאיימות על עתיד החקלאות

זה לא גשמי ברכה

זה לא גשמי ברכה
Image by David Mark from Pixabay 

גשמים חזקים, סופות ברקים וסערות חזקות - התנודות במזג האוויר מסבות נזקים כלכליים עצומים לחקלאות בכל העולם וגם בישראל • בשירות המטאורולוגי אומנם לא מזהים בישראל מגמה מובהקת מבחינת משטר הגשמים, אבל דיווחי המבטחים על פיצויים לחקלאים מעידים על הנזקים הרבים