אודות הארגון

אודות הארגון

 ארגון מגדלי הפירות בישראל נוסד על ידי המגדלים בשנת 1936 כלומר 12 שנים לפני קום המדינה והוא היום בן 78 שנה, (בוגר אך עם רוח צעירה). בשנים הראשונות טיפל הארגון במכלול גדול של נושאים: הדרכה, מחקר, שיווק, מיכון במטע, יבוא ואספקת חומרים ועוד.

עם הזמן עברו חלק מהנושאים לטיפולם של מוסדות אחרים: ההדרכה לשה"ם, המחקר למכון וולקני, השיווק לחברות השיווק והיצוא וכ"ו.

תפקיד הארגון היה ונשאר לייצג את המגדלים כלפי כל המוסדות העוסקים בחקלאות ועל כך בהמשך.

 

בישראל כ- 5000 מגדלי פירות בכל צורות ההתיישבות, המעבדים כ- 360,000 דונמים של מטעים לסוגיהם השונים (לא כולל הדרים) חלק מהמגדלים עוסקים בחקלאות כעיסוק מלא וחלק כעיסוק נוסף לעיסוקיהם האחרים. מטעי ישראל מניבים כ- 600,000 טונות פרי בשנה ומספקים מגוון גדול של פרי איכותי לשווקי ישראל וגם ליצוא. 

איכות הפרי הישראלי נחשבת לגבוהה ביותר ומכאן הצלחתו של היצוא במיני הפירות המבוקשים בשווקי אירופה כגון אבוקדו,אפרסמון,מנגו,ענבים, תמרים וליצ'י.

ארגון מגדלי פירות הוא גוף עצמאי וולונטרי הפועל כאגודה חקלאית שיתופית אשר מטרותיה העיקריות הן:

 

מטרת על

לייצג את מגדלי הפירות בישראל כלפי מוסדות המדינה והגופים העוסקים במחקר בהדרכה ובשיווק בכל דבר ועניין.

 

יעדי הארגון

1.      טיפול בנושאי עבודה וכוח אדם כולל טיפול בעובדים זרים והקצאתם למגדלי המטעים.

2.      טיפול בנושא הקצאות המים מניעת קיצוץ ופיצוי הולם על קיצוץ במים.

3.      טיפול בנושאי קרקעות.

4.      טיפול בנושאי שיווק מקומי ויצוא.

5.      שותפות עם משרד החקלאות ומועצת הצמחים בנושאי מחקר והדרכה.

6.      שותפות עם משרד החקלאות ומועצת הצמחים בתכנון עתידי של נטיעות באמצעות סקרי שוק בארץ ובחו"ל על מנת למנוע עודפים והפסדים למגדלים.

7.      שותפות בדיונים והחלטות של מנהלת ההשקעות בחקלאות על נושאי השקעות במטעים.

8.      טיפול בהעברת תוצרת חקלאית לגדה לרצועת עזה ולירדן על מנת לספק לשכנים פרי ברמה טובה ולמנוע עודפים בישראל.

9.      לבדוק מעת לעת את התחשיבים הכלכליים של גידול מיני הפירות השונים ביחד עם מדריכי שה"ם על מנת להתאימם להתפתחויות בסביבה החקלאית והשיווקית.

10.  פרסום ענף הפירות ובעיותיו בתקשורת דרך העיתונות ואתר אינטרנט זה.

11.  המשך קיום עלון הנוטע המהווה את העיתון המקצועי החשוב היחיד בענף הפירות.

12.  המשך קיומה וחיזוקה של מעבדת הקירור והאחסון בקרית שמונה.

 

ירון בלחסן

מנכ"ל ארגון מגדלי פירות