היקף נזקי מזג האוויר לחקלאים בשנת 2019 - למעלה מ-265 מיליון ₪

בשנים האחרונות חל זינוק של למעלה מ-45% בהיקף הנזקים בחקלאות ובעלי-החיים. שמוליק תורג'מן, מנכ''ל קנט: הנתונים מראים שההתחממות הגלובלית כבר פוגעת בגידולים החקלאיים בישראל והצפי הוא שהמצב יחמיר בשנים הבאות – הממשלה שתקום חייבת להיערך מבעוד מועד למצב לפני שהמשבר יגיע

צילום של פרדם מוצף

צילום: באדיבות חברת קנט