ועדת ביקורת

חברי ועדת ביקורת

מחוז שם ישוב טלפון email
בני ישרים
דוד רהט
ציקי חרט
מעלה יוסף אלי אליהו עין יעקב 050-5202761