עלון הנוטע

התחממות, התעוררות, כרם ודשן
לפתע באמצע האביב
חגיגות האביב ועוד
עלון הנוטע מספר 2 פברואר 2023
בעיקר תמר, חשמל, צפון והרפורמה
אקלים, אבוקדו, רוחות ורפורמה
חקלאות מחדשת, קיווי וסערה
בין סתיו לחורף
בעיקר ענבים ושנה טובה