עלון הנוטע

שמיטה, גפן ומשתלות
לא נכנעים לטרור החקלאי
נפרדים מהחורף ומחבקים את הקייץ
הוועדיה ה 35, הפרי על הדם הכחול
בעיקר אבוקדו
גפן במובן גפן
ימים של כן ימים של לא ימים של אולי