עלון הנוטע

חקלאות מחדשת, קיווי וסערה
בין סתיו לחורף
בעיקר ענבים ושנה טובה
סובטרופיים, אבוקדו, חיישנים, שורשים ועוד
כנרת בננות עשבים שמש
סוף סוף אננס ולא רק
בננה, עוד גפן, פירות יער וידידים
שמיטה, גפן ומשתלות