עלון הנוטע

התחממות, התעוררות, כרם ודשן
לפתע באמצע האביב
חגיגות האביב ועוד
עלון הנוטע מספר 2 פברואר 2023
בעיקר תמר, חשמל, צפון והרפורמה
אקלים, אבוקדו, רוחות ורפורמה
חקלאות מחדשת, קיווי וסערה
בין סתיו לחורף
בעיקר ענבים ושנה טובה
סובטרופיים, אבוקדו, חיישנים, שורשים ועוד
כנרת בננות עשבים שמש
סוף סוף אננס ולא רק