עלון הנוטע

נפרדים מהחורף ומחבקים את הקייץ
הוועדיה ה 35, הפרי על הדם הכחול
בעיקר הגנת הצומח
ימים של כן ימים של לא ימים של אולי
חמוץ מתוק ומריר