“החקלאים הם חלק בלתי נפרד מביטחון המדינה”

בחודש יולי 2016 יצא חקלאי ממטולה לעבודה במטע שלו,

סמוך לגבול לבנון. הוא זיהה משהו מוזר בשטח, מה שהתגלה כחבילת חומרי נפץ שהוסתרה על ידי החיזבאללה במטרה להעבירה לחוליית טרור בתוך ישראל. המקרה הזה מהווה דוגמה מובהקת לתפקידם של החקלאים בשמירת ביטחון הגבולות. אולם, לא רק אירועים חריגים מעין אלה ממחישים את תפקיד החקלאים בביטחון ישראל, אלא עצם הנוכחות שלהם בקווי הגבול.

התפיסה הזו, הרואה בחקלאים חוליה הכרחית במערך הביטחוני, אינה חדשה. היא אפיינה את ההתיישבות העובדת של תנועת העבודה החלוצית עוד מלפני קום המדינה, וידוע הציטוט המוכר של יוסף טרומפלדור: “במקום שבו תחרוש המחרשה היהודית את התלם האחרון שם יעבור גבולנו”. שוחחנו עם אורי דורמן, מזכ”ל התאחדות חקלאי ישראל, העושה לילות כימים במטרה לסייע לחקלאי העוטף שנפגעו קשה במערכה שנפתחה ב-7 באוקטובר, כדי להתבונן במצב מנקודת מבטם של החקלאים.