תקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר יעמוד בשנים 2023 - 2024 על כ-2 מיליארד ₪ בשנה

במסגרת התקציב השיג המשרד מספר הישגים חשובים, שמהווים תוספת לבסיס התקציב

תוספות של 20 מיליון ₪ לשנה לתקציב הניקוז לטיפול בהסדרת ניקוז ומניעת שיטפונות בפרויקטים שונים בכל רחבי הארץ. התקציב יגדל מתקציב שנתי של 55 מיליון ₪ ל-75 מיליון ₪ בשנה.
בנוסף  תוספת של  80 מיליון ש"ח לטובת פרוייקטי ניקוז תומכי דיור.

על רקע משבר האקלים וההתחממות הגלובלית, תוספת של 100 מיליון ₪ בשנים 2024-2023 לביטוח חקלאי ואסונות טבע לענפים השונים, לרבות תוספת ביטוח מחלות בעלי חיים בהן גם ביטוח למחלת שפעת העופות למגדלי העופות. 
בנוסף התקבלו תקציבי השקעות הון לחקלאים הכוללים בין היתר תקציבים עבור חדשנות בחקלאות.

חיזוק המחקר והפיתוח החקלאי, תוספת של 30 מיליון ₪ לשנה להקמת מוסדות מחקר חקלאי חדשים באמצעות מכון וולקני.

להצללת הערים ומלחמה בהתחממות הגלובלית, תוספת של 60 מיליון ₪ בשנה לפקיד היערות לנטיעות חלופיות במרחב העירוני במקום עצים שנאלצים להיכרת בפרויקטי תשתיות ודיור. 
בנוסף, הישג נוסף לפקיד היערות – סמכויות ההחלטה לגבי כריתות עצים יושארו בידיו.