תוכנית סיוע לעצמאים חברי קיבוץ או מושב שיתופי אשר נפגעו כלכלית מהקורונה בהיקף של 10 מיליון ₪ 

שר החקלאות ופיתוח הכפר, אלון שוסטר, ושר האוצר, ישראל כ"ץ, גיבשו תוכנית סיוע לעצמאים חברי קיבוץ או מושב שיתופי אשר נפגעו כלכלית מהקורונה בהיקף של 10 מיליון ₪ 

מטרת התוכנית הייעודית היא לתקן עיוות שנוצר בזכאות עצמאיים למענק בשל העובדה שעצמאיים חברי קיבוץ או מושב שיתופי חל עליהם הסדר מס מיוחד שעל פיו משלמים את המס דרך הקיבוץ ולא ישירות למס הכנסה ועל כן אינם עומדים, לכאורה, בתנאי הסף לקבלת המענק לפי תכנית הסיוע הממשלתית לעצמאים

שר החקלאות ופיתוח הכפר, אלון שוסטר: "אנחנו מתקנים עיוות שיצר אפליה בלתי סבירה של חברי קיבוצים ומושבים שיתופיים. הפגיעה של חברי קיבוץ ומושב בעלי עסקים קטנים הייתה קשה, ואינה פחותה מהפגיעה במקביליהם תושבי הערים. עם זאת, עד עכשיו הסקטור הזה לא היה זכאי לכספי סיוע. אני מודה לאוצר שנענה לקריאתי ופעל לתיקון העיוות

לאור ההשלכות הכלכליות של התפשטות נגיף הקורונה, הממשלה אישרה תכנית סיוע לעצמאיים במסגרת חוק התוכנית לסיוע כלכלי. בתכנית הסיוע הממשלתית לעצמאיים הוגדרו תנאי סף שונים לזכאות למענק, ובין היתר הוגדה החובה על הגשת דוחות כספיים. כיוון שעצמאיים שהם חברי קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי אינם משלמים מיסים עבור הכנסתם באופן ישיר הם לא עומדים בתנאי הסף לקבלת המענק לפי תכניות הסיוע הממשלתיות. על אף שמבחינה מהותית אין הבדל בינם לבין עצמאים אחרים. משרד החקלאות, בשיתוף פעולה מלא עם משרד האוצר, החליטו להרים את הכפפה ולפעול למענם, לאור העובדה כי גם הם הושפעו כלכלית כתוצאה מההתפרצות נגיף הקורונה, כיתר העצמאים במשק.

לאור העיוות שנוצר, גובשו הסכמות בין שר החקלאות ופיתוח הכפר, אלון שוסטר, ושר האוצר, ישראל כ"ץ, במסגרתן יינתן סיוע בהיקף תקציבי של 10 מיליון ₪. תקציב זה ישמש לתשלום סיוע לעצמאיים שהם חברי קיבוץ מתחדש. 

שר החקלאות אלון שוסטר

שר החקלאות אלון שוסטר
צילום: עודד קרני