שתי זירות מסחר דיגיטליות חדשות לתוצרת חקלאית - מהחקלאי לצרכן

מיזם זירות המסחר הדיגיטליות לתוצרת חקלאית טרייה יחל לפעול מוקדם מהמתוכנן, ובנוסף יאפשר גם מכירה ישירה מהחקלאי לצרכן. המיזם שלא תוכנן דווקא לימי הקורונה, הוקם במטרה לסייע לחקלאים ולעסקים הקטנים, וכן לצמצם את פערי המחירים בשרשרת השיווק

מסחר אלקטרוני

מסחר אלקטרוני
Image by Jan Vašek from Pixabay