רפורמה בנהלי התמיכה לחקלאים והסרת חסמים המונעים הגעת עובדים זרים

מנכ"ל משרד החקלאות הציג תכניות סיוע לחקלאים במהלך ביקור בערבה התיכונה

ראש מועצה אזורית הערבה התיכונה מאיר צור אירח את מנכ"ל משרד החקלאות אורן לביא לביקור מקצועי לבחינת השפעת המלחמה על החקלאות בערבה וקידום פתרונות יישומיים לטובת החקלאים. בין המשתתפים נמנו גם יו"ר הוועדה החקלאית ערבה תיכונה עופר גור, מנהל מו"פ ערבה תיכונה וצפונית-תמר אילון גדיאל, וסגן מנהל מחוז דרום במשרד החקלאות אלון אורון.

במפגש חקלאים שהתקיים במהלך הביקור אמר מנכ"ל משרד החקלאות אורן לביא: "בימים קשים אלו אני מבקש לחזק את חקלאי ישראל והערבה, ופועל נמרצות על מנת לסייע ולהחזיר את החקלאות הישראלית לחוסנה ולמלוא עוצמתה".
 
כחלק מהדיונים הועלו נושאים כגון הסכמי העסקה של עובדים זרים ופערי תיווך, ולביא ציין כי נהלי התמיכה לשנת 2024 צפויים לעבור רפורמה ושינוי משמעותי לטובת החקלאים וכי הוא מתחייב לפעול להסרת חסמים המונעים הגעת עובדים זרים. עוד עלה בפגישה כי מינהל עובדים זרים ברשות ההגירה והאוכלוסין האריך אוטומטית את תוקף ההיתרים עבור עובדים זרים עד סוף שנת 2024.

ביקור מנכ"ל משרד החקלאות  בערבה התיכונה

ביקור מנכ"ל משרד החקלאות  בערבה התיכונה

צילום: מועצה אזורית הערבה התיכונה.jpg