רוב הפירות והירקות בארץ שווקו ללא שאריות חומרי הדברה

משרד החקלאות ממשיך בפעולותיו לשמירה על תוצרת חקלאית מקומית תקינה בגבולות המדינה ואכן כמחצית מהדגימות נמצאו ללא שאריות חומרי הדברה כלל! ובכ-90% מהדגימות מכלל הענפים שנבדקו, התוצאות הגיעו תקינות

במהלך שנת 2019 דגמו במשרד החקלאות כ-1,400 דגימות,  שבדקו שימוש חורג בחומרי הדברה בתוצרת צמחית טרייה מקומית, לאחר שבשנת 2018 נמצאו חריגות בשאריות חומרי ההדברה על הפירות והירקות ששווקו לציבור.

הדגימות נלקחו מכל אזורי הארץ: 311 דגימות מאזור הדרום, 346 מאזור חדרה והשרון, 108 דגימות מאזור המרכז, 318 דגימות מאזור הערבה ו- 204 דגימות מאזור הצפון. 47% מהדגימות נדגמו בבתי אריזה, 17% נדגמו במרכזים לוגיסטיים, ו-36% נדגמו בשדות החקלאים. הדגימות כללו 80 גידולים שונים. כמחצית מהדגימות היו ירקות, והמחצית האחרת כללה: פירות, הדרים ותבלינים. כאשר בעקבות תוצאות 2018, שהצביעו על אחוז גבוה של חריגות בענפי הירקות והתבלינים, ביחס למספר החריגות הכללי, בשנת 2019, הושם דגש על ענפים אלו. 

ריסוס מהאויר

ריסוס מהאויר
Image by Jan Amiss from Pixabay