ראשי הנהגת החקלאים: "מברכים על ההחלטה להקפיא את הרפורמה בחקלאות במסגרת ההסכמים הקואליציוניים"

נציגי החקלאים קראו לקואליציה לפעול כבר בימים הקרובים לעצירת ההפחתה החד-צדדית במכסי הייבוא שצפויה להיכנס לתוקפה ב-1 בינואר, עד שתתוקן הרפורמה ויינקטו צעדים לחיזוק החקלאות המקומית

ראשי הנהגת החקלאות מודים לליכוד ולמפלגות החרדיות: ראשי ההנהגה של ארגוני החקלאים והתנועות המיישבות הודו למפלגות יהדות התורה, ש"ס והליכוד על שהכלילו את תיקון הרפורמה בחקלאות במסגרת ההסכם הקואליציוני ביניהן, במכתב ששלחו ביום חמישי.

לפי ההסכמים, תיבלם ההתקדמות ביישום הרפורמה עד שתגובש רפורמה חדשה שתאזן בין הפחתת המכסים לחיזוק החקלאות המקומית. בסעיף 17 בהסכם הקואליציוני בין מפלגות הליכוד ויהדות התורה נכתב: "הממשלה תקדם רפורמה חדשה בתחום החקלאות, תוך שיימצא האיזון הנכון בין הפחתת המחירים וחיזוק החקלאים הישראלים. עד לגיבוש מתווה חדש כאמור, יוקפאו הרפורמות בחקלאות שגובשו על ידי הממשלה ה-36".

מאבק החקלאים

מאבק החקלאים
צילום: ארגון מגדלי הפירות