קיימות מעולם לא הייתה משתלמת יותר

משרד החקלאות ישקיע למעלה מ-40 מיליון ₪ בתכנית נרחבת וכוללת לקידום חקלאות ירוקה ובת קיימא

במסגרת זו, המשרד יקדם שורת מיזמים שמטרתם הטמעת פרקטיקות של חקלאות סביבתית, והגדלת שיעור הטיפול הפסולת ובתוצרי הלוואי של החקלאות. זאת, בין היתר באמצעות תמיכות ישירות לחקלאים לריסוק גדמי מטעים במקום הפרקטיקה המזהמת של שריפת הגזם בשדה, ולטיפול בסוגים שונים של פסולת חקלאית מהחי והצומח, לרבות תכנית ממוקדת לטיפול בפסולת פלסטיק; עידוד תכניות לשימוש מעגלי בפסולת; והקמת מודל אזורי חדשני לקידום חקלאות סביבתית

שר החקלאות ופיתוח הכפר, עודד פורר: "יישום עקרונות קיימות בחקלאות בישראל חיוני להפחתת הפגיעה בסביבה, מעצים את רווחת בני האדם ומאפשר שימור משאבי הטבע לדורות הבאים. הטמעת הנושא בקרב ציבור החקלאים תביא להפיכת הפסולת החקלאית ממטרד למשאב, תצמצם את כמות הפסולת המועברת להטמנה ותייצר שיתופי פעולה מעגלים עם התעשייה"

כמות הפסולת הנוצרת מדי שנה בתהליכי הייצור החקלאי נאמדת בכ-7 מיליון טון, לרבות: פסולת צמחית, פסולת אורגנית מבעלי חיים (זבל, פגרים), יריעות פלסטיק, מארזים של חומרי הדברה. כחלק מהמאמץ המתמשך של משרד החקלאות ופיתוח הכפר להטמעת שיטות עבודה מקיימות, מפרסם המשרד תכנית נרחבת לתמיכות בקידום חקלאות ירוקה, שתצמצם את הלחץ על משאבי הטבע (קרקע, מים וכד') ותהפוך את הפסולת הנוצרת בתהליך הייצור החקלאי ממטרד למשאב. התכנית היא בהיקף של כ-41 מיליון ₪, ומטרתה עידוד פעולות ומיזמים לטיפול בפסולת חקלאית ובתוצרי הלוואי של עבודת החקלאות, במטרה לצמצם את השפעותיה הסביבתיות, לשמר מערכות אקולוגיות ולקדם את איכות החיים של התושבים.  

במסגרת התכנית של משרד החקלאות, כ-20 מיליון ₪ יושקעו בתמיכות ישירות לחקלאים במסגרת שני נוהלי תמיכה. 10 מיליון יושקעו בתמיכות באמצעים לניהול ולטיפול משקי ומרכזי בתוצרי הלוואי. במסגרת נוהל זה, המשרד יעודד השקעה במתקנים ובציוד לטיפול בפסולת חקלאית במספר מסלולי תמיכה: טיפול בפסולת פלסטיק, טיפול בגזם מטעים, טיפול בפסולת ירוקה וטיפול בפסולת בעלי חיים. בכל אחד מהמסלולים יתמוך המשרד ברכישת ציוד ובהקמת מתקנים המאפשרים טיפול ייעודי בסוגי הפסולת השונים, תוך בקרה על כל שלבי התהליך - החל מאחסון הפסולת ועד ליעד הסופי אליו משונעת הפסולת, בין אם לשימוש חוזר ובין אם לכילויה. תקציב זה עשוי לגדול ב- 10 מיליון ₪ נוספים בהתאם לביקוש ולהיענות מצד החקלאים. 
10 מיליון ₪ 
נוספים יושקעו על ידי משרד החקלאות בנוהל תמיכה שמטרתו עידוד אימוץ פתרונות חלופיים לשריפת גדמי עצים וגזם. גדמי העצים הופכים לפחם בתהליך בעירה איטי ומבוקר הנמשך מספר שבועות, במהלכו נפלטים עשן וריח שריפה שעלולים לגרום למפגעים בריאותיים וסביבתיים קשים באזור השריפה ובסמוך לה. 

בנוסף, כ-6.7 מיליון ₪ יוקדשו להרחבת התכנית לקידום מודל אזורי לחקלאות סביבתית המשלבת הפחתה מבוקרת של שימוש בחומרי הדברה, עידוד השימוש באמצעים ידידותיים לסביבה ובהדברה משולבת נגד מזיקים, מעבר לטיפול אזורי בפסולות חקלאיות, עידוד זריעת צמחיית שירות בין שורות המטעים לטיוב ושימור הקרקע, טיפול אזורי במינים פולשים, ייצוב ערוצי ניקוז טבעיים ועידוד מגוון ביולוגי.  הקמת המודל המרחבי שמקדמים בשירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות נעשית בשיתוף התארגנויות חקלאיות והמועצות האזוריות. במסגרת זו יתאגדו מספר רב של משקים חקלאיים בהיקף כולל של כ-30 אלף דונם, במטרה להשיג יתרון יחסי להתמודדות עם אתגרים חקלאיים סביבתיים אשר יטופלו בצורה מיטבית על ידי התארגנות אזורית של כלל החקלאים במקום, כל חקלאי בחלקתו.

אחד מהאתגרים הגדולים בתחום הקיימות בחקלאות, הוא השימוש הנרחב של הענפים השונים במגוון מוצרים העשויים מפלסטיק. כך ניתן לציין יריעות ורשתות המסייעות בהתמודדות עם פגעי מזג האוויר, מספקות הגנה ממזיקים ומעשבייה, מסייעות בוויסות טמפרטורה ובמניעת אובדן לחות; ציוד השקיה המייעל את השימוש במים ובדשן ומביא לגידול בתפוקות; כמו כן, הפלסטיק הוא גם חומר הגלם העיקרי בו ארוזים חומרי הדברה ודשנים וממנו עשויים חוטי ההדליה בבתי צמיחה. השימוש שעושה החקלאי במוצרי הפלסטיק השונים קצר מועד, וכמות הפסולת השנתית נאמדת בין- 25,000 ל-40,000 טון. חלק ניכר מהפסולת לא מטופל כראוי, דבר שיוצר מפגעים נופיים, בריאותיים וסביבתיים.   בשל המורכבות של הטיפול בפסולת פלסטיק, המשרד יתמוך בקידום פתרונות משקיים לקידום ההפרדה במקור ולטיפול ראשוני בזרם פסולת זה, בתקציב כולל של כ-4.4 מיליון ₪. במסגרת זו יורחב פיילוט לאיסוף מארזי חומרי הדברה  שמוביל המשרד, בשיתוף המועצות האזוריות, רשות הטבע והגנים וחברת "אדמה". 

המשרד מתכנן לערוך תהליך שיתוף ציבור לחיפוש פתרונות טכנולוגיים לאיסוף פגרי דגים מהבריכות. לשם זאת, המשרד יקיים "האקתון" בשיתוף גורמי עניין, מגדלים, מפתחים ואנשי אגרו-טק, על מנת לגבש פתרונות אפקטיביים לנושא. 

התכנית הנרחבת שמוביל משרד החקלאות לקידום חקלאות סביבתית,  מתווספת להשקעה של כ-40 מיליון ₪ מטעם המשרד להגנת הסביבה, הפועל להקמת מערכים אזוריים לטיפול בפסולת חקלאית במסגרת קול קורא שיצא בשנת 2021. בכך, ההשקעה הממשלתית בתחום זה תעמוד בשנים 2023-2022 על כ-83 מיליון ₪. 

קיימות