קורס "עתידים לחקלאות" בענפי הצומח תש"פ 2020 מחזור ז,