קורס יסודות החקלאות האורגנית

הלכה למעשה - 2020

הקורס  יתקים במועצת הצמחים, יהוד.
הקורס יכלול 6 מפגשים, 5 ימי עיון ויום סיור בשדות החקלאות האורגנית

 

לוגו טוב השדה, הארגון לחקלאות אורגנית ביולוגית בישראל