קורס גידול תמר, 2020

אנו מתכבדים להזמינך לקורס לגידול בענף התמר, שיעסוק בהקניית ידע חדשני ועדכני בתחומים מגוונים הקשורים לענף התמר. הקורס יתקיים בין התאריכים 20/1/20 עד 15/3/20 במלון בקיבוץ עין גדי.

הקורס מיועד לחקלאים, לעוסקים בגידול, בפיקוח ובהדברה של פגעים בתמר ולכל המעוניינים להרחיב ולהעשיר את ידיעותיהם בתחום.

ראה קובץ מצורף למטה

עץ תמר עם פירות

עץ תמר עם פירות
Image by Pexels from Pixabay