קול קורא לרעיונות מהציבור הרחב בנושא שיפורים והקלות רגולטוריות לאור משבר הקורונה בתחומי הפעולה של משרד החקלאות

על רקע משבר הקורונה, ממשלת ישראל כולה עושה מאמצים להקל כמה שיותר על האזרחים והעסקים ולמצוא פתרונות מתאימים למתן שירות לאור ההנחיות החלות על הציבור בעקבות המשבר.

יחידות המשרד שוקדות, יחד עם צוות הלשכה המשפטית, כל העת על בחינת הצרכים, ומציאת מענה להם על דרך שינוי בחקיקה או בנהלים, ואגף מערכות מידע של המשרד עמל על פיתוחים טכנולוגיים נוספים שנדרשים לצורך מתן פתרונות אלו. 

שדה

שדה
Image by Daniel Reche from Pixabay