קובץ התקנות בנושא מים

כללי תאגידי מים וביוב (דמי הקמה למערכות מים ולמערכות ביוב) ( תיקון), התשפ"א 2020

השקיה

השקיה
Image by Markus Distelrath from Pixabay