צוות משותף לבחינת הגדלת היצע השימוש במי הקולחים

משרדי החקלאות, האנרגיה, האוצר ורשות המים מקימים צוות משותף לבחינת הגדלת היצע השימוש במי הקולחים, לטובת ניצולם היעיל והאופטימלי והורדת עלותם לחקלאות

משרדי החקלאות ופיתוח הכפר, האנרגיה, האוצר ורשות המים מקימים בימים אלה צוות משותף לבחינת הגדלת היצע השימוש במי הקולחים, לטובת ניצולם היעיל והאופטימלי ובחינת דרכים להורדת עלותם לחקלאות. מהלך זה מתבצע בהמשך לסעיף 30 להחלטת ממשלה מספר 213 ("תכנית להגברת התחרות בחקלאות ותיקון החלטת ממשלה") מה-1.8.21.

בראש הצוות יעמדו מנכ"לי המשרדים, נעמה קאופמן-פס (חקלאות ופיתוח הכפר) וליאור שילת (אנרגיה), ויהיו חברים בו נציגים מרשות המים ואגף התקציבים במשרד האוצר. את עבודת הצוות ירכזו ד"ר אסף לוי, סמנכ"ל בכיר גורמי ייצור במשרד החקלאות, ויחזקאל ליפשיץ, סמנכ"ל תשתיות אנרגיה ומים במשרד האנרגיה. 
מטרת הצוות היא לבחון דרכים נוספות להגדלת היצע מי הקולחים לשימוש בחקלאות, להציע מתווה לניצול יעיל ואופטימאלי של מי הקולחים, וכן לבחון ולהציע דרכים שיוכלו להביא להורדת עלות המים המושבים לחקלאות ולחקלאי. 
הצוות יגיש את המלצותיו לשרי האנרגיה, האוצר והחקלאות ופיתוח הכפר עד ליום ה-1.7.22.

היעד של הצוות הינו להגדיל את ההיקף ואת השימוש במי קולחים, המשמשים כמשאב חשוב לחקלאות ישראל, מאחר שמים אלו מהווים חלופה למים שפירים הנמצאים במחסור מצד אחד, ומצד שני לסייע במתן פתרונות למי הקולחים הצפויים לגדול לאור הגידול באוכלוסייה, ומהווים מטרד הנדרש לטיפול.

מי קולחים הינם מי שפכים (למשל, מי ביוב), אשר עברו טיהור במכון טיהור שפכים (מט"ש) ויכולים לשמש לחקלאות או במגוון ענפים אחרים. לשימוש במי קולחים בחקלאות שני יתרונות מרכזיים, ראשית מדובר במים מוזלים הראויים לשימוש בחקלאות, אשר חוסכים לחקלאי הוצאות ומסייעים לענף כולו בהוזלת העלויות. יתרון נוסף הוא הסיוע  לטבע ולכלל האוכלוסייה מאחר שהחקלאות מהווה פתרון זול יותר לטיפול בשפכים.

מדינת ישראל נחשבת למובילה בעולם בשימוש חוזר במים, ומעל 85% ממי הביוב המטוהרים בה משמשים לטובת ענף החקלאות. מי הביוב ובמיוחד אלו המטופלים במתקן השפד"ן, מטוהרים ברמה גבוהה, אשר עומדת בכל הסטנדרטים הבין לאומיים המחמירים. בזכות כך, אזורים צחיחים, כגון הנגב המערבי, הפכו למעשה לאסם התבואה של מדינת ישראל.

מים ממוחזרים

NHHO NNUJZRHO