צוות אשר יבדוק ויגבש המלצות בעניין פערי התיווך

שר האוצר, אביגדור ליברמן, שרת הכלכלה, אורנה ברביבאי ושר החקלאות, עודד פורר חתמו היום (א') במשרד האוצר, על כתב מינוי לצוות אשר יבדוק ויגבש המלצות בעניין פערי התיווך לצרכן בנושא תוצרת חקלאית

הודעה משותפת לשר האוצר, שרת הכלכלה ושר החקלאות: שר האוצר, אביגדור ליברמן, שרת הכלכלה, אורנה ברביבאי ושר החקלאות, עודד פורר חתמו היום (א') במשרד האוצר, על כתב מינוי לצוות אשר יבדוק ויגבש המלצות בעניין פערי התיווך לצרכן בנושא תוצרת חקלאית

בראש הצוות יעמוד המנהל הכללי של משרד הכלכלה, ד"ר רון מלכא ובצוות יהיו חברים גם המנהלת הכללית של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הגב' נעמה קאופמן-פס, מ"מ הממונה על התחרות, הגב' מיכל כהן וסגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, הגב' עדי חכמון.

בהתאם להחלטת הממשלה מס' 213 "תכנית להגברת התחרות בחקלאות ותיקון החלטת ממשלה", שהתקבלה ביום 2.8.21, אנו ממנים אתכם להיות חברים בצוות משותף של משרדי האוצר, החקלאות, הכלכלה ורשות התחרות, לשם יישום החלטת הממשלה.

ליברמן

ליברמן
צילום MARK NEYMAN