פנייתו של חה"כ משה בוגי יעלון לאזרחי ישראל

פנייתו של חה"כ משה בוגי יעלון לאזרחי ישראל לתעדוף קניית תוצרת חקלאית כחול -לבן, על פני התוצרת מיבוא. ובכלל דבריו הנוקבים לביטול היבוא וחיזוק ייצור החקלאות הישראלית "יישר כח בוגי "

https://youtu.be/LEMQdWyMYrQ

משה (בוגי) יעלון

משה (בוגי) יעלון
צילום לע"מ