פניה לשמאות מטעים בגין הקורונה

מצ"ב לעיונך דף הסבר לגבי האפשרות לביצוע הערכת נזקים בגין הקורונה במטעים.