פניה למגדלי הפירות להעברת נתוני מכירות תוצרת חקלאית

כידוע לכם, בימים אלו נדונה הרפורמה בענף החקלאות בה מוצעות, בין היתר, הפחתות מכסי המגן על
יבוא תוצרת צמחית הכוללת פירות וירקות. הצעת הרפורמה במתכונתה הנוכחית מסכנת את המשך
קיומם ורווחיותם של גידולים רבים.
כחלק מהבדיקות אותן דורשת ממשלת ישראל לבצע מונה ביום 30.09.2021 על ידי שרי האוצר, הכלכלה
והתעשיה צוות לבדיקה ולגיבוש המלצות בעניין פערי התיווך לצרכן בנושא תוצרת חקלאית. על הצוות
הוטל לנתח את שרשרת האספקה של פירות וירקות, לבחון חסמים וכשלי שוק שעלולים להביא לפגיעה
בצרכן, לרבות פערי תיווך בהפצת תוצרת חקלאית של פירות וירקות ולהמליץ על פעולות לשיפור התחרות
ולהורדת יוקר המחיה של פירות וירקות.
ביום 26.10.2021 פורסמה הפניה מטעם הצוות לקבלת עמדות הציבור. להלן קישור לפניית
הועדה: לחץ כאן
בכוונתנו להגיש את עמדת ארגון מגדלי הפירות בישראל בצירוף נתונים המעידים על פערי תיווך גבוהים
מאוד בין התמורה שמקבל החקלאי לבין המכירה הסיטונאית ו/או רשתות השיווק.
בכדי שיהיו בידינו הנתונים הנדרשים להצגת פערי התיווך אנו פונים אליכם בזאת להעביר לידינו עד
ליום 07.11.2021 חשבוניות מכירה, המשקפות את המחיר שקיבל המגדל, לתקופה שמיום
01.01.2020 ועד היום. ככל ויהיה בידינו המידע האמור נוכל להציג את עמדתנו ולהוכיח את הפערים.
הואיל וכל מטרתה של הרפורמה בענף הינה הוזלת המחיר לצרכן, אנו רואים חשיבות רבה בהצגת
הנתונים המעידים על פערי התיווך האדירים בין התמורה לחקלאי למחיר לצרכן ברשתות השיווק.
לתשומת לבכם הפניה היא לכלל הציבור, לרבות היבואנים, הקמעונאים ורשתות השיווק, אשר מן הסתם
יציגו נתונים מטעמם, כך שככל שיהיו בידינו נתונים ומידע רבים יותר נוכל אנו להציגם מנגד.
הצגת עמדת ארגון מגדלי הפירות בפני הצוות שמונה הינה חלק מהמאבק והמו"מ שמטה הארגונים
החקלאיים מנהל בעניין אישור הרפורמה, ושיתוף פעולה מצדכם הינו חיוני ביותר להצלחתנו.
את המסמכים יש להעביר לדואר אלקטרוני שכתובתו Meital@perot.org.il
לפרטים נוספים והבהרות ניתן לפנות לח"מ בטלפון: 050-5369639
בכבוד רב,
ירון בלחסן

ירון בלחסן, מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות

ירון בלחסן, מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות
צילום: ארגון מגדלי הפירות