פורום הנגב האזורי עובר לשלב היישום

משלחת בראשות מנכ"לית משרד החקלאות תוביל תכנית יישומית בנושא ביטחון מזון וטכנולוגיות מים. במפגש ייטלו חלק ארה"ב, איחוד האמירויות, בחריין, מרוקו ומצרים

מנכ"לית משרד החקלאות, נעמה קאופמן פס: "שיתוף הפעולה ההיסטורי בנושא ביטחון מזון הוא כלי התמודדות חשוב ואסטרטגי ליציבות ייצור המזון בישראל ובאזור. חילופי ידע וטכנולוגיה, לצד גיבוש מנגנוני שיתוף פעולה, יאפשרו לכולנו להתמודד טוב יותר עם אתגרי השעה, בראשם השלכות משבר האקלים ושינויים גיאופוליטיים" 
מפגש הפסגה של ששת צוותי העבודה הבין מדינתיים של "פורום הנגב" נפתח היום (ב') באבו דאבי. במהלך הפסגה, הצפויה להימשך יומיים, תוביל מנכ"לית משרד החקלאות ופיתוח הכפר, נעמה קאופמן פס, בשותפות עם מקבילה המרוקאי, את הדיונים בנושא ביטחון מזון וטכנולוגיות מים. המשלחת הישראלית תציג לראשונה שורת הצעות לשיתופי פעולה ופרויקטים יישומיים ברמה המקומית והאזורית. זאת, מתוך התפיסה כי מדינות האזור חולקות אתגרים דומים, ולישראל ידע רחב שתוכל לחלוק עם שאר מדינות האזור. פתרון אתגרים משותפים יוביל לשגשוג של כלל השותפות, לרבות התגברות על מחלות ומזיקים שאינם יודעים גבולות. פסגה זו היא המפגש המקצועי של צוותי העבודה הבין מדינתיים, וכהמשך לפורום הנגב ממרס 2022, ומשתתפות בה כלל החברות בפורום; ישראל, ארה"ב, איחוד האמירויות, בחריין, מרוקו ומצרים. 

מטעם משרד החקלאות ורשות המים, המנכ"לית קאופמן-פס, תציג ארבעה תחומי ליבה אסטרטגיים ליציבות מערכות המזון וטכנולוגיות מים באזור. התחומים שנבחרו מייצגים אתגרים משמעותיים לביטחון המזון המקומי והאזורי בצל משבר האקלים, וכוללים הצעות קונקרטיות במטרה לבסס פלטפורמה אזורית לתיאום מיטבי של פעולות משותפות להתמודדות עמם. מתוך ארבע ההצעות, צפויים להיבחר שני תחומי פעולה אשר עבורם יגובשו תכניות עבודה קונקרטיות ומעמיקות. התכניות יאושרו תוך מספר חודשים בפסגת השרים השנתית של פורום הנגב ובתוך כך, יהפכו לתוצרי העבודה הראשונים של הפורום ההיסטורי. 

בין הנושאים שיוצגו על ידי המנכ"לית: ניטור, מעקב וטיפול בגורמי מחלה במשק החי והצומח; אבטחת אספקה שוטפת של חיטה ודגנים ויישום מאגרי חירום; שיטות מקיימות בחקלאות באקלים צחיח ומדברי; ושיתוף ידע בנושא השבת מים וניהול משאבי מים, לצד הגברת היעילות האנרגטית בחקלאות. בתחום זה, מדינת ישראל היא מובילה עולמית, כאשר כ-87% ממי הקולחין בישראל עוברים תהליך טיהור, ורובם משמשים לצרכים חקלאיים. 

כזכור, במרס 2022, משרד החוץ הישראלי אירח לראשונה בשדה בוקר את "פורום הנגב", מנגנון שיתוף פעולה אזורי לקידום יציבות, ביטחון ותיאום בין מדינתי לטובת רווחת כלל עמי האזור. לצורך זה, הוקמו שש קבוצות עבודה בין מדינתיות, אשר צפויות להתכנס לפחות שלוש פעמים בשנה. הקבוצות עוסקות בביטחון מזון וטכנולוגיות מים (בהובלת משרד החקלאות); ארגיה; תיירות; בריאות; חינוך וסובלנות; וביטחון אזורי. 

פסגה באבו דאבי

פסגה באבו דאבי
צילום משרד החוץ של איחוד האמירויות