ענף חקלאות המים בישראל – מגמות, אתגרים והשפעת הרפורמה בענף

סקירה בנושא חקלאות מים בישראל לשנת 2022

  • בשנים 2022-2013 נצפית מגמת עליה בסך אספקת דגי המאכל בישראל ובאספקה לנפש.
  • נתח היצור המקומי במגמת ירידה משמעותית, הנובעת מירידה בכמויות הייצור המקומי אל מול עליה גדולה בכמויות היבוא.
  • חקר מקרה פילה אמנון קפוא מצביע על ירידה משמעותית במחיר לצרכן בעקבות הורדת המכס, ולמרות העלייה במרווח יבואן יחד עם קמעונאי.
  • מאז תחילת הרפורמה מגדלי האמנונים, קרפיונים ובורי סופגים ירידה בפדיון גם לאחר קבלת התמיכות, כתוצאה מירידה  בכמויות הייצור

 

קבצים להורדה לחץ כאן