עמותת החקלאים 'קמה' הגישה בקשה ליועמ"שית גלי בהרב מיארה

עמותת החקלאים 'קמה' הגישה בקשה ליועמ"שית גלי בהרב מיארה

עמותת החקלאים קמה (קיבוצים, מושבים המרחב הכפרי) הפועלת למען החקלאות בישראל פנתה באמצעות עו"הד גיל עוז ממשרד עוז, לוטן, עינב ושות', ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, על מנת שתורה על בדיקה מקדימה של ביצוע עבירות "מרמה והפרת אמונים" ע"י שר החקלאות עודד פורר ומנכ"לית המשרד הגב' נעמה קאופמן-פס, בהובלת רפורמת החקלאות במהלך השנה האחרונה. 
על פי המכתב שהועבר ליועמ"שית במסגרת קידום הרפורמה, נהגו השר והמנכ"לית מול הממשלה וועדת הכלכלה של הכנסת, באופן בלתי תקין, תוך הטעיה של ממש לצורך קידום הרפורמה במעשים העשויים להוות עבירה של הפרת האמונים כאמור בסעיף 284 לחוק העונשין.   
כאמור בפנייה, שר החקלאות הטעה לכאורה את הממשלה וועדת הכלכלה כאשר הציג את הרפורמה כמאמצת ובאה בהמשך לדו"ח ועדת קדמי, כאשר הדו"ח סותר את הרפורמה בכל הקשור להפחתת מכסים וייבוא של תוצרת חקלאית לישראל. המלצות ועדת קדמי היו: "לאחר שמיצה את בחינת הנושא, המליץ הצוות לשרים, ביום 29 בינואר 2012, על הפחתת מכסים במוצרי חקלאות שאינם מיוצרים בישראל או שהיקפי הייצור בהם זניחים ...".  כאמור המלצות וועדת קדמי, היו כי יש להפחית מכסים על מוצרי חקלאות שאינם מיוצרים בישראל או שהיקפי היצור שלהם זניחים, זאת בניגוד מוחלט למה שהוצג לממשלה, לכנסת ולציבור בישראל. 
לגבי מנכל"ית המשרד נתבקשה היועמ"שית לבדוק האם המנכ"לית מסרה לוועדת הכלכלה בישיבתה ביום 2.8.2021 מידע כוזב במטרה להטעות את הוועדה והעומד בראשה, על מנת לקדם "בכל מחיר" את מדיניות השר. בהתאם לפנייה ביום 1.8.2021 הועבר למנכ"לית ולשר מסמך מטעם השירותים להגנת הצומח, על פיו מתנגדים השירותים באופן נחרץ לרפורמה. חרף האמור, בישיבת ועדת כלכלה מיום 2.8.2021, בה נידונה הרפורמה כאשר נשאלה המנכ"לית על ידי חה"כ רם בן ברק, האם הגורמים המקצועיים בשירותים להגנת הצומח אינם מתנגדים לרפורמה? השיבה המנכ"לית בקול חד וברור כי הגורמים המקצועיים אינם מתנגדים! . 
עוד נטען כי יש לבדוק האם השר והמנכ"לית פעלו להשתקת הדרג המקצועי והדרתו מפגישות מו"מ מקצועי עם החקלאים, האם איימו על עובדים בכירים בפיטורים והעברה מתפקיד ככל שלא יישרו קו עם השר, האם השר והמנכ"לית ביקשו להסתיר את דו"ח החטיבה למחקר ואסטרטגיה במשרד החקלאות ועמדתה השוללת את הרפורמה ועוד. 

ראו קובץ מצורף למטה..

פטיש שופט