עדכונים במשק המים - אוגוסט 2018

הקצאות מים חקלאיות לשנת 2018 רשות המים פרסמה לשימוע, לפני כ-3 שבועות, כללים אשר יאפשרו חריגה מהקצאות המים לעונת ההשקיה הנוכחית.

תאריך אחרון להגשת התייחסויות לשימוע הינו ה-15 לאוגוסט 2018. להערכתנו, החלטה בנושא תתקבל בשבועות הקרובים, לאחר סיום הליך השימוע הציבורי

 

לקריאת העדכון לחץ כאן