סמוטריץ' מקדם קיצוץ של 250 מיליון ש"ח מהתמיכה הישירה בחקלאים

"לא חיוני למאמצי המלחמה ולחוסן העורף"

שר האוצר כתב להנהלת משרדו שתקציב התמיכות הישירות לחקלאים הוא מקור אפשרי לקיצוץ לצורכי המלחמה | האיחוד החקלאי: "באוצר עדיין לא הפנימו שחקלאות היא חלק מהביטחון"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מתכנן לקצץ 250 מיליון שקלים מתקציב התמיכה הישירה בחקלאות, למימון הוצאות הממשלה לצורכי המלחמה.

משרד האוצר מבקש לתקצב את התמיכה בחקלאות עקב נזקי המלחמה ב-478 מיליון שקלים, בעזרת תקציב התמיכה הישירה שהובטח לחקלאים כנגד הפחתת המכס על יבוא פירות וירקות, על פי צו שחתם עליו באופן חד-צדדי שר האוצר הקודם אביגדור ליברמן. התמיכה עדיין לא שולמה לחקלאים, אף ששתי פעימות של הפחתת המכסים כבר בוצעו בשנה וחצי מאז נחתם הצו.

בשבועיים האחרונים פעל במשרד האוצר צוות מקצועי בראשות מנכ"ל המשרד ובהשתתפות הממונה על התקציבים והחשב הכללי, שעסק באיתור מקורות אפשריים לשינוי סדרי עדיפויות במסגרת תקציב המדינה המאושר ל-2023 ובבחינת השימושים הנדרשים.

במכתב ששלח סמוטריץ' להנהלת המשרד מפורטים סעיפי התקציב שמוצע לקצץ בהם למימון המלחמה. בין המקורות שסימן סמוטריץ', סומן גם סעיף "הסכם החקלאות" על סך 250 מיליון שקלים, כאחד המקורות הפוטנציאליים "שאינם נוגעים לפעילות הליבה של המשרד (ממנו ייגרעו). בשלב זה של השנה גריעתם לא גורמת נזק שעולה על התועלת, הן מפאת חשיבותם לצמיחת המשק בטווח הבינוני והארוך, והן מפאת רציפות פעילות המשרד ושמטרתם אינה חיונית למאמצי המלחמה או לחוסן הלאומי של העורף".

התקציב שיועד לתמיכה ישירה בחקלאים סומן על פי המכתב כ"כספים קואליציוניים" שכלשון המכתב: "טרם חויבו, או טרם בוצעה הפעילות שבגינם הם אמורים היו להשתלם".

סמוטריץ

סמוטריץ
צילום קובי גדעון לע"מ