סדרת מפגשים מקוונת בנושא חקלאות וסביבה

תחום אגרואקולוגיה בשה"מ מתכבד להזמינכם לסדרת מפגשים מקוונים להנגשת ידע מצטבר בתחומים מגוונים של חקלאות וסביבה.

הסדרה כוללת שני חלקים, שכל אחד מהם יעסוק בנושא 'חקלאות וסביבה' מהיבט אחר, והיא מיועדת לחקלאים, למדריכים ולבעלי עניין בתחום.

בחלקה הראשון של הסדרה חמישה מפגשים, שיתקיימו בימי שלישי במועדים: 31.10.23 , 7.11.23 ,14.11.23 , 21.11.23 , 28.11.23 , החל מהשעה 20:00 ; משך כל מפגש עד כשעה וחצי.
שלושת המפגשים הראשונים יעסקו במושגים מתחום 'חקלאות וסביבה', במגוון הביולוגי ובגישות לקידום חקלאות מקיימת, והם יועברו על ידי אבירם ג'ונסון, מנהל תחום מגוון ביולוגי וקיימות בשה"מ.

בשני המפגשים הנוספים יוצגו כלים יישומיים לקידום חקלאות סביבתית, והם יועברו על ידי ד"ר צפריר גרינהוט, מנהל תחום אגרואקולוגיה וכלכלת הסביבה בשה"מ.

חלקה השני של הסדרה יתבצע בשיתוף האגף לשימור קרקע
ובו נתמקד בנושאים 'הקרקע כמשאב', ו'ההתמודדות עם שינויי האקלים', בהנחיית ד"ר גדעון טופורוב, מנהל תחום היערכות לשינוי אקלים.