נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2022 – 2023

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על פרסום נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים 2023-2022; 

משרד החקלאות החליט להקצות תקציב ייחודי של עד 5 מלש"ח להפעלה בשנים 2022 עד 2023, לטובת תמיכה להתאגדות חקלאים לשם העצמת יכולת הייצוא בגידולים מסוימים, תוך יצירת תנאים שיאפשרו הגדלת האמון בין החקלאי המגדל את התוצרת לבין היצואן המוכר את תוצרתו.

בקשות לתמיכה יש לשלוח export@moag.gov.il לא יאוחר מ 01/12/21.

יצוא

יצוא