משרד החקלאות: 90 מיגוניות נוספות יוצבו במשקים חקלאיים בעוטף עזה

המיגוניות יוצבו בימים הקרובים והן מתווספות ל-600 המיגוניות המוצבות כבר בשטח,

אותן הציב המשרד החל משנת 2007 | הן יוצבו בשטחים חקלאיים ובאזורים בהם קיימים ריכוזי עובדים

משרד החקלאות אישר אתמול (שישי) הצבת כ-90 מיגוניות נוספות במשקים חקלאיים ביישובי עוטף עזה. מנכ"ל המשרד, אורן לביא, אישר הגדלת תקציב לנושא בסך של 3.8 ש"ח. המיגוניות יוצבו בימים הקרובים והן מתווספות ל-600 המיגוניות המוצבות כבר בשטח, אותן הציב המשרד החל משנת 2007.

המיגוניות יוצבו בשטחים חקלאיים ובאזורים בהם קיימים ריכוזי עובדים, ברפתות, חממות,  בתי אריזה ובמכוני מיון ביישובי עוטף עזה, בדגש על יישובים סמוכי גדר ועד 7 ק"מ מהגבול. פיזור המיגוניות והצבתן ייעשה בשיתוף פעולה מלא עם המועצות האזוריות ומטרתו להבטיח את רציפות הפעילות החקלאית וייצור המזון לאוכלוסייה.

הצורך במיגוניות נוספות עלה בהערכת מצב שקיים מנכ"ל משרד החקלאות, אורן לביא, במטרה לצמצם את הפגיעה באספקת המזון מן הצומח ומן החי, ודאגה לביטחון המזון הלאומי ולרציפות תפקודית לאספקת המזון לציבור.