משרד החקלאות תמך במתנדבים בחקלאות בהיקף של למעלה מ-28 מיליון ₪ בשנת 2020

משרד החקלאות: בשל הקורונה היתה עלייה בכמות המתנדבים בחקלאות השנה

שר החקלאות ופיתוח הכפר, אלון שוסטר: "משרד החקלאות פועל נמרצות כדי למתן את המחסור בידיים עובדות בחקלאות. יש ארגוני חברה אזרחית מצוינים שמסייעים ומחברים בין עשרות אלפי מתנדבים לחקלאים הזקוקים להם, ותפקידנו במשרד החקלאות הוא לאפשר להם את התנאים המתאימים לביצוע העבודה החשובה. אני קורא לכל מי שהעבודה הפיזית, בחממות, בשדות, בטבע, במטעים, יכולה להתאים לו או לה, הצטרפו לענף החקלאות בישראל שזקוק לידיים עובדות, ובואו לייצר מזון עבור כלל אזרחי ישראל"

 עשרות סרטים, ספרים ובדיחות מספרים את סיפורם של המתנדבות והמתנדבים הרבים שהיו מגיעים מחו"ל לעבודה חקלאית בקיבוץ הישראלי. במטרה לקרב את הדור הצעיר לחקלאות ולעבודת האדמה, וכן על מנת לשמור על השטחים הפתוחים שעוד נותרו במדינה ולסייע לחקלאים, יזם לפני מספר שנים משרד החקלאות ופיתוח הכפר תוכנית להחזרת המתנדבים לחקלאות. 
המתנדבים של שנות האלפיים הם ישראלים ולא שבדים אמנם, אבל עובדים בדיוק כמו המתנדבים "של פעם", ומתנסים באורח חיים חקלאי, וכמידי שנה, משרד החקלאות ממשיך לתמוך בצעירים המתנדבים לעבודת הכפיים בחקלאות. השנה, להבדיל מהשנים האחרונות היה גידול משמעותי בהיקף המתנדבים בזכות הגדלת התמיכה של המשרד. בשל התמשכות הקורונה והעדר ידיים עובדות בחקלאות, הגדיל השנה משרד החקלאות את תקציב התמיכה במתנדבים לסיוע בחקלאות ב-12 מיליון ₪ נוספים, ותמך בהיקף כולל של 28.2 מיליון ₪. המתנדבים בקורונה היו מתנדבים זמניים, שסייעו לחקלאות לתקופה קצובה. לעומת זאת, המשרד כאמור תומך מזה מספר שנים בהתנדבות קבועה ומסודרת במסלול נפרד.  
ואכן, בזכות "מתנדבי הקורונה" על פי נתוני המשרד בשנת 2020 גדל היקף שעות ההתנדבות בחקלאות ב-55% (720,000 שעות התנדבות) מ-1.3 מיליון שעות למעלה מ-2 מיליון שעות! ההתנדבות הזו למעשה הצילה חקלאים רבים. התמיכה ניתנה השנה ל-12 עמותות סך הכל בשני המסלולים הזמני והקבוע, 13,500 מתנדבים (1,500 במסלול הקבוע ו-12,000 מתנדבים זמניים) ב-240 ישובים, וכוללת עבודה חקלאית ושמירה בהיקף שטחים של כ-240,000 דונם שטחי גידול חקלאים וכן 256,000 שטחי מרעה. 

במסגרת התמיכה, המשרד סייע במימון העלויות הלוגיסטיות הנלוות לעבודת המתנדבים, כגון: הסעות למתנדבים, מקומות לינה, אספקת שתיה ומזון, הכשרות והדרכות למתנדבים, רכישת ציוד בטיחות ומיגון למתנדבים בשיא ה"גל הראשון" של הקורונה. התמיכה ניתנת לעמותות וארגונים המפעילים תוכניות מנהיגות והעצמה המחנכות לערכי עבודת האדמה, אהבת הארץ והאדם, ערכי מורשת, טבע וסביבה. ומעודדת התיישבות דור צעיר העוסק בעבודת אדמה במרחב הכפרי (באזורי עדיפות לאומית).  

ד"ר אסף לוי, מנהל אגף גורמי ייצור במשרד החקלאות: "מגפת הקורונה הביאה לעצירה של עסקים רבים מלהתקיים. רבים נמצאים עדיין בביתם, חלקם מחוסרי עבודה ועל חלקם נכפה להיות בבידוד עקב הידבקות או מחשש להידבקות. כדי לענות על הצרכים של כל אלו, ממשיכה החקלאות הישראלית במלאכתה. אולם בעקבות חלק מהמגבלות שהושמו, הוגבלה כניסתם של העובדים הזרים והעובדים הפלסטינים למדינת ישראל. חקלאים רבים נקלעו למצוקה בגין מחסור בכוח אדם. כך נולדה היוזמה להיעזר במתנדבים. משרד החקלאות מזמין עוד צעירים מתנדבים להגיע ולהיות חלק מעבודת הכפיים והעזרה לחקלאות הישראלית, להתנסות בחקלאות ואולי אף להמשיך לדרך חיים ומקצוע לעתיד ולהתחבר ולאהוב את האדמה". 

עוד הוסיף ד"ר לוי: "אני רוצה להודות לכלל השותפים שסייעו להוציא תמיכה חשובה זו מן הכוח אל הפועל, גם במשרד וגם לעמותות. ובעיקר למתנדבים עצמם, שנרתמו לעזור".
 

עבודת אדמה

עבודת אדמה
Image by Goumbik from Pixabay