משרד החקלאות עורך מחקר ואתם יכולים לעזור

שלום רב,

לצורך חקר מגמות המסחר בתוצרת צמחית טרייה בישראל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש לאסוף מידע על שיעור המעבר לשיווק ישיר במכירות מקוונות. מידע זה יסייע לנו בגיבוש מדיניות המשרד בתחום.

נודה על סיוע בהפצת הסקר למגדלים\ות של תוצרת צמחית טרייה.

קישור לסקר – https://survey.gov.il/B2C

תודה רבה,

בברכה,

שחר לבנה

החטיבה למחקר, כלכלה ואססטרטגיה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר