משרד החקלאות מפרסם: תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בכרמים בישראל לשנת 2023

תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בכרמים בישראל לשנת 2023

רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בכרמים בישראל לשנת 2023 וימי ההמתנה לשוק המקומי.

 

לרשימה לחץ כאן