משרד החקלאות מחלק ערכות התגוננות לחקלאים פעילים

משרד החקלאות נתרם למען החקלאים אשר ממשיכים בקטיף ובעבודת האדמה גם באזורים אשר צמודים לאזורי לחימה. 

על פי הנוהל בעקבות עבודתם והחשיפה שלהם בשטח חקלאים פעילים יקבלו קסדה ואפוד מגן כשאת ההערכה ניתן לקבל בשני מסלולים של פעילות חקלאית:

מסלול גידול בעלי חיים ומסלול שטחים פתוחים (עבודה בשטחי גידול חקלאיים, גידולי שדה, מטעים ואחרים). בנוסף, הנוהל מתמקד בפעילות חקלאית ביישובי הספר בצפון ובדרום, כמפורט בנוהל.