משרד החקלאות ישקיע כ-50 מיליון ש"ח כדי להפוך את הגולן למוקד ידע עולמי בחקלאות מתקדמת ומבוססת AI

מחזקים את הגולן:

עודד פורר, שר החקלאות ופיתוח הכפר: "הגולן הוא נכס אסטרטגי וכלכלי שהיום לא ממצה את הפוטנציאל הגלום בו. באמצעות החלטת הממשלה המהפכנית הזו, הגולן יהפוך למוקד ידע וחדשנות שיספק מקומות עבודה חדשים, ימקסם את רווחת התושבים הוותיקים וימשוך צעירים להתיישבות הכפרית"

ממשלת ישראל תאשר הבוקר (א'), תכנית הוליסטית לפיתוח בר קיימא של נפת רמת הגולן, על מנת לחזק את ההתיישבות באזור, לעודד הגירה פנימית אליו ולהגדיל את הגיוון התעסוקתי בו. במסגרת זו, ישקיע משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ברשות השר עודד פורר, כ-50 מיליון ₪ לטובת שיפור ושדרוג תשתיות  ביישובי  האזור, וקידום חדשנות חקלאית באזור בו החקלאות היא מקור פרנסה מרכזי. 

נפת רמת הגולן, המשתרעת על פני כ-1,150 קמ"ר, היא אזור שמאופיין בשיעור גידול האוכלוסין הנמוך ביותר בארץ עם עלייה של פחות מ-14 אלף תושבים בין 2020-2005. עובדה זו אינה עומדת בקנה אחד עם האינטרסים הלאומיים במדינת ישראל, הרואה באזור זה חשיבות גיאו-אסטרטגית ממעלה ראשונה, נוכח מיקומו במשולש גבולות עם ירדן, סוריה ולבנון. לכן, ממשלת ישראל אישרה הבוקר את התכנית לעידוד צמיחה דמוגרפית בת קיימא ביישובי מועצה אזורית גולן וקצרין לשנים 2025-2022. התכנית כוללת התגייסות רב-מערכתית מצד משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות, לטובת הנושא, בשורת פרויקטים לפיתוח הכלכלה המקומית והאזורית, ליצירת מקומות תעסוקה חדשים ואיכותיים, לשיפור איכות חיי התושבים וצמצום של פערים סוציואקונומיים.  

על פי מידע שהתקבל מהמועצה האזורית, החקלאות מהווה מעלה מ-50% מהכלכלה האזורית בגולן, השיעור הגבוה ביותר בארץ. תשתית אנושית זו מהווה מרכז כובד משמעותי סביבו ניתן לקדם פיתוח כלכלי בר קיימא בהיבטים שונים. לשם כך, משרד החקלאות ופיתוח הכפר יוביל מיזמים מגוונים לחיזוק החקלאות המקומית, ההתיישבות הכפרית ופיתוח חקלאות מתקדמת, עתירת ידע ומבוססת בינה מלאכותית.  

כך, במסגרת ההחלטה, בין 2025-2022 יקצה משרד החקלאות ופיתוח הכפר 35 מיליון ש"ח, 50% מתקציב המשרד ו-50% מתקציב תוספתי, באמצעות הרשות לתכנון במשרד, לטובת שיפור חזות יישובים, שיפוץ מבני ציבור, ושיקום תשתיות ברחבי המועצה האזורית גולן. זאת במטרה לקדם איכות חיים ורווחה למרקם הוותיק, למשוך תושבים חדשים לטובת ההתיישבות הכפרית, ולשפר משמעותית את התשתית הציבורית והשירותים הזמינים לתושבים. 
עוד במסגרת התכנית, תוכן פרוגרמה למתחם של 300 דונם בקצרין, במסגרתה תיבחן בין היתר אפשרות להקמת מוסד אקדמי ללימודי רפואה וטרינרית ובהתאם לפרוגרמה יתוכנן פארק חקלאי שיכלול בנוסף ובין היתר גם מוקד לטיפול בבעלי חיים נטושים. לאחר אישור התכנית, זה יוקצו בשלב ראשון של הפיתוח 4 מיליון ש"ח.


במטרה לייצר הזדמנויות תעסוקתיות חדשות, ובכך להפוך את נפת גולן על יישוביה השונים, לאבן שואבת עבור תעשיית האגרוטק. המשרד, בשיתוף רשות החדשנות, יפעלו לקידום "מעבדה חיה לחקלאות", לצורך קידום בסיס נתונים חקלאיים מתקדם לשימושי בינה מלאכותית; בנוסף המשרד יפרסם קול קורא למיזמים העוסקים בפיתוח חקלאות עתירת ידע בנפת גולן שיהפכו למקור הכנסה משמעותי עבור כלל תושבי האזור ויגבש תכניות הדרכה בהתאם. משרד החקלאות ישקיע בנושאים אלה 11 מיליון ₪, מתוכם 3 מיליון ש"ח מתקציב תוספתי; 
בנוסף, המשרד בשיתוף משרד האנרגיה, מנהל התכנון ורמ"י, יובילו פרויקטים של מתקני חלוץ לדו-שימוש בשטחים חקלאיים כמקור לאנרגיה מתחדשת ונקייה (אגרו-וולטאי). זאת, במטרה לקדם חקלאות בת קיימא, אשר תתכתב עם הצרכים האקלימיים של מדינת ישראל כולה, ואזור הגולן בפרט. 
ההחלטה כוללת פעולות נוספות שיתרמו לחקלאות חדשנית בגולן ובהן פיתוח שיקדם משרד הכלכלה והתעשייה בהתייעצות עם משרד החקלאות, להקמת תעשייה משולבת בחקלאות באזור התעשייה של בני יהודה.
 

עודד פורר

עודד פורר
צילום יצחק הררי דוברות הכנסת