משרד החקלאות יעניק תמיכות לחקלאים שירחיבו את שיווק העגבניות בסתיו 2024

התמיכה, בהיקף עד 12 מיליון ש"ח, נועדה לתמרץ חקלאים לגדל עגבניות בחודשי הקיץ למרות העלויות הגבוהות ופגעי החום בעונה זו

על פי משרד החקלאות, ההחלטה התקבלה לאחר שיח ושיתוף ציבור עם המגדלים

משרד החקלאות פרסם היום (שני) נוהל תמיכה לתמרוץ חקלאים מגדלי עגבניות שיגדילו את היקף שיווק העגבניות בחודשים ספטמבר עד דצמבר 2024. המשרד יעמיד עד 12 מיליון שקלים לטובת התמיכה, שמטרתה הגדלה של היקף הייצור המקומי של העגבניות בישראל.

התמיכה מוצעת במסגרת יישום מדיניות לשמירה על ביטחון המזון וחיזוק החקלאות המקומית. היא מיועדת לספק ודאות למגדלי העגבניות, נוכח העלויות הגבוהות הכרוכות בגידול עגבניות בחודשי הקיץ, במטרה לענות על הביקוש הגובר מדי שנה בתקופת חגי תשרי.

אספקת העגבניות מגידול מקומי קטנה בתקופת הסתיו, עקב חילופי העונות ופגעי החום במהלך תקופת הגידול בקיץ. כמחצית מאספקת העגבניות בתקופה זו מגיעה מייצור מקומי וכמחצית מהשלמה בעזרת ייבוא. במשרד החקלאות צופים שתמיכה תגדיל את הוודאות עבור חקלאים שישקיעו בגידול עגבניות בחודשי הקיץ, ותעודד אותם לשתול בהיקפים גדולים יותר בעונה זו לעומת כל שנה.