משרד החקלאות: יבול פירות הקיץ צפוי להיות כסדרו

בסקירה ענפית שערך המשרד עלה כי בפירות הקיץ נקטרינה, אפרסק, שזיפים ומשמשים צפויה עלייה בכמות היבול ביחס ליבול השנתי הממוצע ** באגסים ותפוחים צפויה ירידה קלה ביבול ולא צפוי מחסור **בענבים צפויה ירידה ביבול רק עד סוף חודש יוני. מחודש יולי צפוי יבול ממוצע ללא חוסר בפרי

מאז תחילת המלחמה, החקלאים מוגבלים מלטפל באופן מיטבי בחלקות החקלאות גם הטיפול השוטף, אשר משפיע מאוד על כמות היבול, נפגע. פעולות דילול, הדברה, דישון ואף קטיף הוגבלו כתוצאה מהמצב בשטח והנחיות הביטחון. על מנת לקבל תמונת מצב מבוססת על נתוני השטח, ערכו מדריכי שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) במשרד החקלאות סקירה כוללת של כלל יבול הפירות לקראת הקיץ, ומצבם לאור המלחמה אל מול הביקוש המקומי. במשרד מעריכים כי לא צפוי מחסור בשווקים, בהנחה שניתן יהיה לקטוף את היבול.

מתוך הממצאים עולה, בפירות הקיץ נקטרינה, אפרסק, שזיפים ומשמשים צפויה עלייה בכמות היבול ביחס ליבול השנתי הממוצע. רובם המוחלט של שטחי גידול הפירות הנשירים (נקטרינה, אפרסק, שזיפים, משמשים, תפוחים, אגסים ודובדבנים) בישראל גדלה באזור הגליל-גולן (77%). שטחי הגידול משתרעים יחד על כ-65,500 דונם. חודשי השיווק של אפרסקים ונקטרינות הם מאפריל עד אוקטובר, השזיפים מיוני עד אוקטובר והמשמש בין אפריל לתחילת יולי. השינוי הגבוה ביותר ביבול צפוי השנה בענפי האפרסק, הנקטרינה ובענף והשזיפים, עלייה בשיעור של 13%-14%. בענף המשמש צפויה עלייה של כ-7% ביבול.
במשרד מדגישים כי עוד מוקדם להעריך סופית את יבול הזנים המאוחרים, שמבשילים לשיווק לקראת סוף הקיץ. שטחי גידול רבים נמצאים באזורי לחימה בצפון 2-0 ק"מ, ועל כן בחודשים האחרונים אינם מטופלים על ידי החקלאים. בנוסף, המחסור בעובדים בשטחים שכן ניתן לטפל בהם, מתבטא בעיקר באיכות הפרי המתקבלת בשל העדר דילול, קטיף מאוחר ועוד, וכן בעלויות הקטיף שעלה.
בענף התפוחים, היקף שטחי גידול התפוחים בישראל הוא כ-25,000 דונם, בעיקר באזורי הגליל והגולן והיבול הרב שנתי הממוצע שלהם הוא כ-103,000 טונות. על פי הערכת משרד החקלאות, השנה צפויה ירידה של כ-10% ביבול לעומת הממוצע, שכן כ-20% משטחי הגידול ממוקמים באזורי לחימה בצפון (2-0 ק"מ מהגבול). במשרד מעריכים כי הירידה ביבול תושלם באמצעות ייבוא וכי לא צפוי מחסור.
בענף האגסים, שטחי גידול האגסים בישראל הם בהיקף של כ-14,000 דונם, בעיקר באזורי הגליל והגולן והיבול הרב שנתי הממוצע שלהם הוא כ-24,000 טונות. השנה צפויה ירידה של כ-10% ביבול, שכן כ-11% משטחי הגידול ממוקמים באזורי לחימה בצפון (2-0 ק"מ מהגבול). במשרד מעריכים כי הירידה ביבול תושלם באמצעות ייבוא, וכי לא צפוי מחסור.
בדובדבנים, שטחי הגידול משתרעים על כ-5,800 דונם ויבולם הממוצע בשנה הוא כ-3,300 טונות והם משווקים במאי ויוני. השנה צפויה ירידה קלה של כ-10% ביבולים ביחס לממוצע, בשל קרבה לגבול  הצפוני וכן פגעי ברד מהחורף בחלק מהאזורים. לא צפוי מחסור.
בענף ענבי המאכל, במשרד מעריכים כי בענף הענבים צפויה ירידת יבולים רק עד לחודש יוני, ומחודש יולי כבר צפויים יבולים ממוצעים לעונה. 
שטחי הגידול של ענף הענבים הוא 27,000 דונם ברחבי הארץ. הפרי המקומי משווק במלואו לשוק המקומי. היבול הממוצע הרב שנתי לענף הוא בהיקף של כ-65,000 טונות, בין החודשים אפריל עד דצמבר, בהתאם לאזורי האקלים השונים. 
בזני ענבי המאכל המוקדמים (זנים המשווקים בין החודשים אפריל ליוני), הגדלים באזורי בקעת הירדן (שטחים פתוחים) ואזור העמקים (חממות), הצפי הוא לירידה ביבול בשיעור של כ-37% בחודשים אפריל עד יוני. צפי היבול הממוצע השנתי לענבים המוקדמים הוא כ-14,600 טונות, והשנה הצפי מוערך בכ-9,100 טונות. מומחי המשרד מסבירים את הירידה ביבול בשל פגעי מזג אוויר, פוריות נמוכה ונזקי מחלות, ולא בשל נזקי המלחמה. 
בענבי המאכל המאוחרים (זנים המשווקים בין יולי לדצמבר), הגדלים בלכיש, במישור החוף, בגזר, ערוגות ובגליל-גולן, הצפי הוא ליבול כמעט זהה לממוצע העונתי, בהיקף של כ-52,000 טונות, והשנה הצפי מוערך בכ-51,200 טונות. גם כאן בשל פגיעה בפוריות שנגרם משילוב של תנאי מזג אויר קשים ולימוד הזנים החדשים, ולא בשל נזקי המלחמה.