משרד החקלאות יאפשר לחקלאים לגדל לפי יכולתם ורצונם ולא לפי כורח משאב הידיים העובדות:

משרד החקלאות ורשות האוכלוסין וההגירה יאפשרו לחקלאים שהגדילו את שטחי העיבוד שלהם להגדיל בהתאם גם את כמות העובדים הזרים שיוכלו להעסיק

המטרה: להתקדם לעבר הנקודה בה חקלאי יוכל לייצר ולגדל את הכמות שייבחר ולא יגביל אותה בשל מגבלת כוח אדם

תוספת הידיים העובדות מתאפשרת הודות להצעת המחליטים של שר החקלאות, ח"כ אבי דיכטר, שאושרה השבוע בממשלה להגדלת מכסת העובדים הזרים בחקלאות ב-10,000 עובדים נוספים


מפרוץ מלחמת "חרבות ברזל", חקלאות ישראל נכנסה למשבר כוח האדם הגדול ביותר מאז קום המדינה, זאת בשל עובדים שגויסו למילואים, עובדים זרים ששבו למדינת מוצאם, וכן עובדים פלסטינים מאזורי יהודה ושומרון שלא נכנסים לישראל, בהתאם להחלטת ממשלת ישראל. לצד זאת, במהלך השנים 2023-2020, חקלאים רבים הגדילו משמעותית את שטחיהם החקלאיים. לנוכח זאת, משרד החקלאות ורשות האוכלוסין וההגירה מאפשרים לחקלאים אלו להגיש בקשה לתוספת עובדים זרים לשנת 2024.

יצוין כי צעד זה מצטרף לאישור הצעת שר החקלאות ופיתוח הכפר בישיבת הממשלה האחרונה להגדלת מכסת העובדים הזרים בענף החקלאות ב-10,000 עובדים נוספים. לנוכח גידול במספר השטחים החקלאיים, המשרד והרשות יקצו כ-2,000 היתרים להעסקת עובדים זרים. ההקצאה תינתן לחקלאי פעיל אשר הגדיל את היקף הדונמים המעובדים על ידו בארבע השנים האחרונות בצורה משמעותית ביחס להיקף שטחי הגידול כפי שדווחו על ידו. הקצאה זו מתווספת להחלטת משרד החקלאות בשיתוף רשות האוכלוסין וההגירה לאפשר לחקלאים להעסיק עובדים זרים כחלופה לעובדים הפלסטינים עונתיים.