משרד החקלאות ופיתוח הכפר מציג את התכנית שתסייע לכם להקים או לשדרג את העסק הקטן שלכם

יש לכם יקב? חולמים לייצר גבינות או להקים  מיזם תיירותי כפרי?

משרד החקלאות ישקיע בשנה הקרובה כ-3 מיליון ₪ בתמיכה ביזמות כפרית ובעסקים קטנים במרחב הכפרי

שר החקלאות, עודד פורר: "ההשקעה תסייע בביסוס מנועי הצמיחה הכלכליים בקרב ההתיישבות הכפרית והשלטון המקומי, ותביא לגיוון תעסוקתי באותם האזורים. חיזוק העסקים הקטנים מחזקת את הקהילה הכפרית ומעצימה אותה, לצד שימור המורשת החקלאית והכפרית ופיתוח קשרי גומלין בריאים בין הכפר לעיר"

המרחב הכפרי בישראל, פיתוחו וקידומו הכלכלי, החברתי והדמוגרפי, הכרחי להמשך קיומה של חקלאות ישראלית יצרנית ומשגשגת. על מנת לקדם את הנושא, משרד החקלאות ופיתוח הכפר משקיע מידי שנה מיליוני שקלים במגוון תמיכות שעניינן קידום הכלכלה במרחב הכפרי, וביסוס גיוון תעסוקתי באזורים אלה, בדגש על יזמות עסקית נלווית ומשתלבת בחקלאות ובמשק החקלאי.  במסגרת זו, מפרסם המשרד נוהל תמיכה לשנת 2023-2022, בהיקף כולל של כ-3 מיליון ₪, בעסקים קטנים ובמרכזי מבקרים, בהיבטי תכנון ופיתוח. 

במסגרת הנוהל תינתן תמיכה בפעולות לקידום תיירות חקלאית ויזמות כפרית, המשתלבות בחיי הכפר, הולמות את אופי היישובים ומקדמות בסיס חינוכי וערכי להמשך פעילות חקלאית באזורים אלה. באופן זה, המשרד פועל לחיזוק הקהילה הכפרית והעצמתה, בצד שימור המורשת החקלאית והכפרית. כל זאת, תוך שמירה על משאבי הטבע והסביבה ופיתוח קשרי גומלין בריאים בין הכפר לעיר.

לתמיכה זו שני מסלולים עיקריים: מסלול מרכזי המבקרים ומסלול עסקים קטנים. תמיכה במרכזי מבקרים שמה דגש על ביסוס הזיקה בין ייחודיות הישוב הכפרי, לבין אופיו החקלאי, במטרה לחשוף את הפעילות החקלאית לציבור הרחב. תמיכה בעסקים קטנים, נועדה בעיקרה לגוון את תחומי התעסוקה הזמינים בכפר, בדגש על פעילות נלווית לחקלאות, לרבות תיירות ונופש, עיבוד תוצרת חקלאית, פעילויות חינוכיות ועוד.

לשם כך, יתמוך המשרד ביוזמות בשלבי התקדמות מגוונים, החל מפיתוח ותכנון ראשוני, הרחבה ושיפוץ של מרכזים ועסקים קיימים והקמה של פרויקטים חדשים בתחום. שיעור התמיכה המרבי הבסיסי יעמוד על 40% מעלות ההשקעה, עד 150 אלף ₪ מענק לפרויקט.

מנהלת הרשות לתכנון, ד"ר רותי פרום-אריכא: "ההתיישבות הכפרית היא הלב הפועם של החקלאות המקומית. ייצור מזון בישראל הוא אינטרס לאומי, כך שחיזוק והעצמה של המרחב הכפרי הם חלק בלתי נפרד מביסוס חקלאות מקומית איתנה ויצרנית. להתיישבות הכפרית יש אופי ייחודי וחיבור טבעי לעבודת אדמה ולחקלאות. במציאות בה הציבור הרחב הופך יותר ויותר מנותק מהעבודה החקלאית, ישנה חשיבות מכרעת בהנגשת החקלאות ובחשיפה רחבה שלה בקרב הציבור, כפי שיתאפשר באמצעות ניצול מיטבי של מסלולי התמיכה הללו".