משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפסיק להשתמש בכלים חד פעמיים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע כי יפסיק את השימוש בכלים חד פעמיים במטבחונים במשרדים. ההחלטה היא בהמשך להחלטת ממשלת ישראל לפעול להפחתת השימוש בכלים חד פעמיים דרך העלאת מחירם, והיא גם צעד המשך למדיניות המשרד למדיניות סביבתית ירוקה, במסגרתה החל המשרד לפני כשנתיים להפחית את כמות הכלים החד פעמיים הנמצאים בשימוש המשרד.

כאמור, התהליך להפסקת השימוש בכלים חד פעמיים החל כבר לפני כשנתיים, במסגרתו חולקו לעובדי המשרד כוסות לשימוש רב פעמי, ונעשתה פעילות הסברה פנים ארגונית להעלאת המודעות להשלכות השימוש בכלים חד פעמיים והנזק שלהם לסביבה. כל אלו הביאו לירידה משמעותית בשימוש בכלים אלו בשנתיים האחרונות בהיקף של למעלה מ-50%. עתה כאמור, יופסק השימוש כליל.  

נעמה קאופמן-פס, מנכ"לית משרד החקלאות ופיתוח הכפר: "החלטה זו מתבקשת בשנת 2021, בוודאי לאור החלטת הממשלה בנושא, ומתחברת לאג'נדה הסביבתית שאנו מקדמים גם בחקלאות. משבר האקלים וההתחממות הגלובלית הם ערב רב של דברים, וגם הכלים החד פעמיים הם חלק מהם".