משרד האוצר מאשים: משרד החקלאות לא מדווח אמת ל־OECD

מהי עלות סבסוד המים לחקלאות? תלוי את מי שואלים • אם תחפשו את הנתון בארגון המדינות המפותחות, תמצאו שמדובר ב־172 מיליון שקל, אך רשות המים מציגה מספר גבוה בהרבה

האוצר נגד משרד החקלאות: הפסיקו לעוות ולשנמך את נתוני התמיכה בחקלאות הנמסרים ל־OECD. בתקופה הקרובה צפוי להתפרסם דו"ח של ה־OECD, ובאוצר מזהירים כי אם משרד החקלאות לא יתקן את הליקוי, העיוות יפורסם גם בשנה הבאה.

הרקע למחלוקת: במשך שנים רבות מוצגת החקלאות הישראלית כסובלת מתמיכה ממשלתית נמוכה בהשוואה בינלאומית. הטענה מתבססת על דו"חות ה־OECD המלמדים כי התמיכה בישראל נמוכה במעט מהממוצע בהשוואה למדינות המפותחות בארגון. ה־OECD לא אוסף את הנתונים באופן עצמאי, אלא מסתמך על אלו של משרד החקלאות. מסמכים שהגיעו לידי "ישראל היום" מעלים כי הנתונים הללו נמוכים משמעותית מהאמת. הדוגמה הבולטת ביותר נוגעת להערכת היקף סבסוד המים לחקלאות. על פי דו"ח ה־OECD, המבוסס כאמור על נתוני משרד החקלאות, סבסוד המים בכל אחת מהשנים 2019-2017 מסתכם ב־171.8 מיליון שקל בשנה.

השקיה

השקיה