משקמים את הנחלים בישראל, תוך שמירה על מערכות טבעיות והיערכות למשבר האקלים:

משרדי הגנת הסביבה והחקלאות אישרו 22 פרויקטים חדשים לשיקום נחלים ולניהול נגר בהיקף כולל של 43 מיליון שקל

בין הפרויקטים: נחל סעדיה, נחל קנה, גוש חלב, נחל ציפורי, גרר, חילזון ועירון

 יותר משליש מסכום זה יועבר לפרויקטים בקרב יישובי החברה הערבית; הסכום הכולל שישקיעו המשרדים בשיקול נחלים ופרויקטים לניהול נגר וניקוז: 108 מיליון שקל

השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג: "משבר האקלים והמשבר האקולוגי מאיימים על האנושות כולה. התוכנית החדשה שאישרנו תוביל לשיקום נחלים ומניעת שיטפונות באמצעות פתרונות מבוססי טבע ושמירה על המערכות הטבעיות שלנו. התקצוב והתמיכה המקצועית של המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות יתמוך במאמצי רשויות הניקוז ורשויות הנחלים לצמצם את תופעות נזקי השיטפונות וההצפות, המתגברים נוכח משבר האקלים"

שר החקלאות ופיתוח הכפר עודד פורר: "התמודדות עם משבר האקלים והשלכותיו, מחייב תכנית פעולה הוליסטית וראייה כוללת. התוכנית המשותפת לנו ולמשרד להגנת הסביבה מייצרת מענה אחיד ומקיף לרשויות הניקוז והנחל ומקדמת את החוסן האקלימי של החברה הישראלית כולה שנים קריטיות קדימה"

המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות אישרו 22 פרויקטים חדשים לניהול נגר ושיקום נחלים בכל רחבי הארץ. זאת, במסגרת נוהל התמיכה השנתי ברשויות הניקוז וברשויות הנחל, לצורך הקמה של מפעלי ניקוז, ביצוע פרויקטים לניהול נגר וביצוע שיקום נחלים בראייה הוליסטית. השנה, נוהל זה תוקצב בסכום חסר תקדים של כ-108 מיליון שקל, מתוכם 43 מיליון הוקצו במסגרת השותפות, הראשונה מסוגה בין משרדי הגנת הסביבה והחקלאות, במטרה לשלב באופן הוליסטי את פעולות שיקום הנחלים בפעולות לצמצום נזקי השיטפונות וההצפות ההולכים וגוברים, לנוכח משבר האקלים. 

22 הפרויקטים הנבחרים:

1.         שיקום והסדרת מורד הירדן סכר אלומות יבנאל
2.         נחל שילה אזה"ת פתח תקווה
3.         נחל עירון עין שמר
4.         נחל קישון מקטע מרכזי מרובה תועלות
5.         נחל חדרה מכביש 2 ועד גשר צהל
6.         תעלה מזרחית-דישון מפגש התעלות
7.         נחלה קמה
8.         נחל סעדיה
9.         ירקון ירוק ורציף, קטע נחל קנה-הדר
10.        ביצוע שיקום אקולוגי ושחרור מים לטבע בעין פרחה
11.        נחל קנה – הדר – ירקון
12.        מניעת זיהום בנחל גדורה - מקטע פיתולים
13.        שיקום נחל גוש חלב עד מפגש נחל דישון
14.        נחל חביבה מעלה מגדר המערכת ועד להבות חביבה
15.        תכנון של טיילת לאורך נחל דליה מפורדיס ועד מחצבת שפייה
16.        גוש הרי נצרת – יובלי נחל ציפורי
17.        ואדי אום חומייד – נחל רימונים
18.        נחל גרר – רהט
19.        שימור ושיקום נחל חילזון קטע שעב
20.        עיינות קישון
21.        נחל סער – מתחנת השאיבה במסעדה עד גשר הידידות (מסעדה)
22.        נחל קנה – ג'לג'וליה אלג'זירה 

==
במסגרת התוכנית המשותפת, צוות מקצועי משותף לשני המשרדים בחן ודירג 61 הצעות שהוגשו על ידי רשויות הניקוז והנחלים ורשויות הנחל. לאור שיעור הבקשות הגבוה מיישובי החברה הערבית, הוחלט על הקצאה של 16 מיליון שקל מתוך התקציב הכולל של 43 מיליון (37%), לתכנון ולביצוע שיקום נחלים בחברה הערבית, כחלק מהחלטות הממשלה בנושא. 6 מקטעי נחלים ישוקמו בתקציב הזה, מנחל סער שבמסעדה בגולן ועד לנחל גרר ברהט שבדרום. 

כמו כן, ימומנו 4 פרויקטים נוספים לתכנון כללי לשיקום נחלים בחברה הערבית, ולהכנת הקרקע לשיקום נחלים נוספים בעתיד. אחד הפרויקטים שאושרו, יאפשר שיקום אקולוגי, נופי ותיירותי ביובל חשוב של נחל ציפורי: ואדי אום חומייד (נחל רימונים). פרויקט זה יתחבר  לתוכנית לאומית חשובה לשיקום נחל ציפורי המתגבשת בשנה האחרונה.

תקציב השיקום יאפשר לרשויות הניקוז והנחל להתחיל בתכנון וביצוע פרויקטים לשיקום נחלים, אשר ישלבו שיקום אקולוגי של הנחלים, הסרת מפגעים ומניעת הישנותם, פיתוח שבילים ומוקדי נופש לקהל הרחב, בשילוב תוכניות של חינוך וקהילה ("שומרי הנחל"). תוכניות שומרי הנחל נועדו לחזק את הרגשת השייכות של הקהילות הגרות ליד הנחלים ולשתף את התושבים בפעילות השיקום. לשם כך הוקצה תקציב ייעודי לכל פרויקט שיקום,  נוכח חשיבותו בפעולות השיקום.

7 מתוך 22 הפרויקטים הנבחרים מתוכננים כמרובי תועלות, כך שלצד השיקום יספקו הגנה מפני הצפות ליישובים, תשתיות ושטחים חקלאיים סמוכים. בין התוכניות שאושרו לביצוע ניתן למצוא פרויקט אשר יביא לשיקום נחל הירקון, כך שב-1.5 ק"מ נוספים בנחל יזרמו רק מים נקיים לרווחת הציבור. בנוסף, ימומן הקמתו של מתקן שאיבה אשר ימנע את זיהומו של נחל סעדיה בחיפה, ושיקום הנחל עצמו.

באגן נחל חדרה, אושרו פרויקטים המיועדים להגן על העיר חדרה מפני הצפות לצד שיקום הנחל, שהוא נחל שזורם כל ימות השנה עם מים נקיים באזור המרכז. עבודות שיקום הנחל מתואמות עם הקצאת המים החדשה אליה זוכים נחל עירון ונחל חדרה, מתוקף החלטת הממשלה של מים לטבע. בנחל תבור אושר פרויקט לשחרור עינות קשיון לנחל, בדרך הוליסטית כך שיתאפשר שיקום אקולוגי של נחל יחד עם הנגשתו לציבור. פרויקט זה הוא שותפות של מספר גופים ומוגדר כ"פרויקט לדוגמה" של שחרור מעיין לנחל.

בנוסף, במקטע מורד הירדן (מהכנרת לנהריים) אושר פרויקט לביצוע שיקום אקולוגי ותיירותי. פרויקט זה יהווה תוספת משמעותית להמשך פעילויות השיקום, שמתבצעות בשנים האחרונות. פעולות השיקום במקטע זה מיישמות את החלטת הממשלה 1798 לשיקום הירדן הדרומי שהתקבלה ביולי השנה החלטה מספר 1798.

נוהל התמיכה ברשויות הניקוז והנחל, במסגרתו מתקיימת השותפות בין משרדי החקלאות והגנת הסביבה, הוא חלק ממהלך רחב בהשקעה כספית חסרת תקדים אותו מוביל משרד החקלאות כדי להיערך באופן מיטבי להשלכות צפויות של משבר האקלים הגלובאלי ולצמצום תופעות של שיטפונות והצפות במרחב העירוני והכפרי. כך, המשרד חתם לאחרונה על הסכם עם משרד האוצר ורשות מקרקעי ישראל, המקצה סכום תוספתי חסר תקדים של כ-1.2 מיליארד שקל לקידום 13 פרויקטים חיוניים לתשתיות ניקוז תומכות פיתוח בכל רחבי הארץ; בנוסף, יחד עם רשות התכנון גיבש המשרד את "תמ"א-שיטפונות" תכנית מתאר ארצית חדשה שלראשונה בישראל תגדיר ותשמור על התשתית ההידרולוגית של ישראל.
 

נחל