מנכ"ל משרד החקלאות, ד"ר נחום איצקוביץ' בפתיחת ועידת ישראל לחקלאות

"ביטחון מזון וייצור חקלאי מקומי הם חיוניים, נחוצים ומהווים חלק משמעותי במדיניות המשרד לביטחון מזון ויצור מקומי, שיבטיחו מזון טרי, בריא, איכותי במחיר הוגן לחקלאי ולצרכן"

מנכ"ל משרד החקלאות, ד"ר נחום איצקוביץ' בפתיחת ועידת ישראל לחקלאות: "ייצור חקלאי מקומי חיוני ביותר ליצור ביטחון המזון אשר הוא בעל ערך משמעותי ביותר במדיניות השר ושלי מאז כניסתנו למשרד החקלאות. מדיניות זו תבטיח מזון מקומי, טרי, איכותי במחיר הוגן לחקלאי ולצרכן. החקלאות המקומית לא חייבת לייצר הכול כמקובל בעולם, אלא רק בדגש על ייצור בענפים בהם יש לנו יתרונות יחסיים מקומיים. היבוא הוא חלק מהכלכלה המקומית, ולא תתקיים תחרות במשק ללא יצור מקומי ויבוא מושכל וחכם. ייצור מקומי מבטיח שימור ופיתוח הידע המקומי הקיים בישראל, אספקת מקומות תעסוקה למעל 100,000 עובדים ישראליים מקומיים, ישירים ועקיפים, ובעיקר אספקה של מזון טרי ומבוקר בזמן מינימלי".

עוד הוסיף ד"ר איצקוביץ': "החשיבות של ייצור מקומי היא אספקת מזון בזמן שגרה, אבל חשובה אפילו יותר בעתות משבר וחירום (מלחמות, מגיפות, רעידת אדמה, תרחישי קיצון אקלימיים). החקלאות הישראלית הוכיחה עצמה בשנה האחרונה וזכתה לברכה ואהבה של הציבור הרחב".

ועידת ישראל לחקלאות

ועידת ישראל לחקלאות
Image by 정훈 김 from Pixabay