ממשיכים לפעול להצערת ענף החקלאות

לראשונה: שר החקלאות, עודד פורר, מקדם תכנית ארוכת טווח לקליטת צעירים לעבודה בענף החקלאות בהיקף של 18 מיליון ₪

התכנית תתפרס על פני שלוש שנים, בתקציב מוכפל, העומד על 18 מיליון ₪ • המהלך היוצא דופן, שעתיד לשריין מראש את התמיכה לשלוש השנים הקרובות, ידרבן עמותות וארגונים רבים יותר לפעול לקידום הנושא ולהגדיל את פעילותם בשטח • המטרה: להצעיר את ענף החקלאות לטובת חיזוק דור המשך בענף • הדגש: חיזוק אזורי עדיפות לאומית וסיוע לחקלאים

שר החקלאות ופיתוח הכפר, עודד פורר: "הגדרנו את חיזוק הדור הצעיר בחקלאות כיעד חשוב, ובהתאם כעת גם מגיעה ההחלטה שמשמעותה הכפלת התקציב, ושריונו לשלוש שנים קדימה. החלטה זו מצטרפת להחלטה שהעברנו בקבינט נגב-גליל לפני מספר חודשים שהגדילה את התקציב למתנדבים לחקלאות, ומהווה עוד אבן דרך בקידום וחיזוק הדור הצעיר בחקלאות הישראלית. אחרי שנים ארוכות שבהן הגיל הממוצע של החקלאי הישראלי הלך וגדל, אנחנו פועלים להכנסת דור חדש, לצד עידוד טכנולוגיה וחדשנות. זו אינה ההחלטה האחרונה"


שר החקלאות ופיתוח הכפר, עודד פורר, יגיש היום לאישור ועדת שרים לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל הצעת מחליטים לתמיכה בארגונים ועמותות הפועלים לקליטת צעירים לחינוך ועבודה חקלאית באזורי עדיפות לאומית. במסגרת הצעת המחליטים, משרד החקלאות יתמוך בארגונים באזורי עדיפות לאומית (המוגדרים בהחלטת ממשלה), המעודדים את כניסתם של צעירים לעבודה בענף החקלאות לתקופות קצרות או ארוכות. יתר על כן, לראשונה, יקצה משרד החקלאות תמיכה מורחבת לתכנית בהיקף של 18 מיליון ₪, בשלוש השנים הקרובות, בכפוף לאישור תקציב מדינה. כך התכנית המורחבת תספק וודאות גבוהה יותר בקרב ארגונים ועמותות. בתוך כך, במשרד צופים כי המהלך עתיד להגדיל את מספר הארגונים והעמותות שיפעלו לטובת קידום הנושא, ולהביא כוח עזר נוסף שיסייע לחקלאים. 

חקלאי צעיר