מכתב תגובה לדו"ח הביניים

מכתב תגובה של המגזר החקלאי ל"ממצאי הביניים" של הוועדה לבחינת פערי התיווך

אנו מודעים היטב לממדי האתגר שלקחתם על עצמכם בהורדת יוקר המחייה, וכמי שחיים את המציאות הכלכלית במדינה מדי יו ם, אנ ו גם שותפים למטרה. עם זאת, וכפי שיצאנו מגדרנו כדי להבהיר לכם עוד בתחילת הדרך ובכל צעד ושעל מאז – הצורך שלכם להצדיק את המהלך בדיעבד, והשיקול שהנחה אתכם בבחירת חברי הוועדה – בעיקר משרות אמון – לאישוש הנחותיכם רטרואקטיבית, והעובדה שלא ישב בוועדה נציג חקלאי ולא ניתן פתחון פה לגורמים המקצועיים במשרד החקלאות, כפי שקרה מרגע ההכרזה על הרפורמה, הנה בלתי הוגנת כלפי ציבור החקלאים ובעלי העסקים שיפגעו מכך, וכמובן שגם תרחיקכם מן האמת ומהפתרונות הנכונים.

למאמר כולו לינרק להלן:

 

שדה חקלאי