מכתב התראה למשרדי הממשלה ולועדות הכנסת בנושא הרפורמה

הרפורמה תחסל או תפגע קשות בענף החקלאות בישראל והיא פוגעת בזכויות היסוד של החקלאים באופן בלתי מידתי ובניגוד לדין. כמו כן, הרפורמה הנידונה לעיל, רצופה ליקויים היורדים לשורשה אשר מביאים לבטלותה.

בשל כל האמור לעיל, נבקשכם להוציא את הרפורמה מחוק ההסדרים וזאת מנת שניתן יהיה לבחון באופן מקצועי, מקיף וראוי את הנתונים והשיקולים ברפורמה בסדר גודל כזה, תוך קיום דיון בו יקחו חלק כל הגורמים הרלוונטיים.

ככל שלא תפעלו כאמור לעיל, נפעל להגן על זכויות מרשנו בפני הערכאות המשפטיות הרלוונטיות.


אין באמור במכתבנו זה, מלוותר ו/או מלזנוח כל טענה משפטית העומדת למרשנו כנגד המדינה.

 

לנויותכם: הנוסח המלא מצורף למטה כקובץ PDF

ירון בלחסן מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות

ירון בלחסן מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות
צילום: ארגון מגדלי הפירות