מחברים בין חקלאים לעובדים ישראלים:


משרד החקלאות ושירות התעסוקה בשיתוף פעולה לחיבור בין צורכי החקלאים לבין עובדים ישראליים שמעוניינים לעבוד בשכר בחקלאות

על רקע המצב הביטחוני, עובדים רבים שסייעו לחקלאים בשגרה גויסו או לא התייצבו לעבודה בין אם בגלל חשש או בין אם סגר שמוטל על הרשות הפלשתינאית או עובדים זרים שביקשו לשוב לארצם וכמו כן, עקב פינויים של תושבים רבים מביתם נוצר קושי בהגעת עובדים למקום עבודתם. 
משרד החקלאות מודע לקושי ולמחסור בעובדים בתקופה מורכבת זו, ולנוכח זאת, בשיתוף פעולה עם שירות התעסוקה יזם מערכת לרישום חקלאים המעוניינים לגייס עובדים ישראליים חדשים בשכר. 
החקלאים מוזמנים להזין את צורכיהם בטופס פשוט, הכולל תיאור העבודה בפועל, שם היישוב ומועצה אזורית, מספר עובדים דרושים ורמת החיוניות.

טופס הצרכים הינו תוצר של תוכנית הממשלה להענקת מענקים לעובדים ישראלים חדשים בענף החקלאות על סך של 3,000 ₪ לחודש, למינימום חודשיים, ו-4,000 ₪ בחודש השלישי, בתוספת שכר מלא. ביישובים שפונו יינתנו מענקים בהיקף של 200% לעובדים. ניתן להגיש מועמדות באמצעות שירות התעסוקה - בקשה לעובדים ישראליים בשכר בחקלאות.

אורן לביא, מנכ"ל משרד החקלאות: "לצד גיוס עובדים זרים, משרד החקלאות רואה חשיבות רבה בעידוד עובדים ישראלים לעסוק בחקלאות ולסייע באמצעות עבודה ישראלית לשמור על רציפות תפקודית וביטחון המזון של מדינת ישראל. נמשיך לפעול להשגת מטרה חשובה זו".

רמי גראור, מנכ"ל שירות התעסוקה: "שירות התעסוקה נרתם למאמץ הלאומי להשבת עובדים ישראלים למשק. שיתוף הפעולה עם משרד החקלאות הוא חלק ממאמץ כולל עם מגוון משרדי ממשלה למלא את החוסרים שנוצרו עקב המלחמה. נמשיך לעבוד לילות כימים על מנת להשיב את המשק למסלולו ולחזק את שוק התעסוקה בישראל".