מהדרין הביקוש העולמי לאבוקדו שולח את החקלאים הישראלים לגדל אותו ביעד מפתיע

חברת מהדרין תחכור עם שותף מקומי במרוקו כ-5,000 דונם לגידול הפרי, והשניים ישקיעו כ-30 מיליון שקל בפעילות • מנכ"ל החברה, שאול שלח: "הביקוש והצריכה של האבוקדו בעולם במגמת עלייה, כי הוא נחשב 'סופר פוד', ואנשים מאוד אוהבים אותו בתור אוכל"

יודע חקלאי פיקח כי האבוקדו הפך בשנים האחרונות לאחד מהגידולים החקלאיים הרווחיים ביותר בישראל, ובהתאם קצב הנטיעות של עצי הפרי הירוק גדל משמעותית ברחבי הארץ בשנים האחרונות, על חשבון זני פרי רווחיים פחות (הדרים למשל).

 גם בחברת המטעים והנדל"ן  מהדרין, שהייתה מזוהה במשך שנים ארוכות עם פעילותה בתחום ההדרים, מזהים את הפוטנציאל הגלום בגידול אבוקדו. וכפי שהיא מציינת בדוחותיה הכספיים, החברה "כמעט וחדלה מנטיעות חדשות של פרדסים ונוטעת בעיקר זני אבוקדו".

 ממחישה זאת, וממנה עולה כי בשנה האחרונה כ-60% מהיקף הנטיעות החדשות שלה היו של מטעי אבוקדו, בהיקף של כ-650 דונם, מתוך קצת יותר מ-1,050 דונם שנטעה בסך-הכול בשנת 2020. כך, שטחם הכולל של מטעי האבוקדו של מהדרין מגיע כבר לכ-7,500 דונם, קרוב ל-20% משטחי המטעים שיש לה בסך-הכול. האבוקדו הוא גם מרכיב מרכזי בהכנסותיה של מהדרין, ובשנה האחרונה היווה כ-30% מהמחזור, שהמרכיב העיקרי בו הוא עדיין מכירות הדרים (קרוב ל-50% מההכנסות)

.

אבוקדו

אבוקדו